Bi-election to Rajya Sabha 2019

 
  1. Shri Sudhanshu Trivedi
  2. Shri Surendra Singh Nagar